Wykonujemy usługi:

serwis wózków widłowych (dwa samochody serwisowe i samochód do przewozu wózków widłowych i innego sprzętu)

naprawa, remont wózków widłowych (możliwość wynajmu wózka na czas naprawy)

przeglądy i konserwacje wózków widłowych

przygotowanie wózków do odbioru w urzędzie Dozoru Technicznego (dokumentacja DTR)